پنج‌شنبه 11 آبان 1385

داستان آن بوسه !

  شاید شما هم  از خواندن این داستان تعجب کنید

 شاید هم برایتان کمی غیر طبیعی به نظر بیاید!
 اما در هر صورت این داستان واقعی است...  [ مطلب کامل ]