چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387

استعفای سردبیر مجله ی هتاک

سردبیر مجله ی دانمارکی یولاند پوستن بطور ناگهانی استعفای خود را تقدیم کرد. وی دلیل این استعفا را دلایل شخصی اعلام کرد. اما اکثر کارکنان این مجله دلایل وی را ناکافی دانستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاریکاتورهای اهانت آمیز در این استعفا نقش داشته عنوان کرد هیچ ارتباطی بین استعفایش و آن کاریکاتورها وجود ندارد اما بسیاری از کارکنان یولاند پوستن اعتقاد دارند این عامل در استعفای "کارستن جوسته" بی تاثیر نیست.

وی ۱۷ سال سردبیری مجله فوق را بر عهده داشت.

منبع خبر: سایت المسلم