چهارشنبه 7 فروردین 1387

یزرگداشت ۵۰۰ دختر محجبه در الجزایر

یکی از فروشگاه های عرضه حجاب اسلامی در خیابان بن مهیدیدر جشن حجاب که حرکت "مجتمع السلم" (جامعه ی صلح) هر ساله آن را در الجزایر برگزار می کند، ۵۰۰ دختر الجزایری که تصمیم به پوشیدن حجاب گرفته اند مورد بزرگداشت قرار گرفتند.

این مراسم در شهر "قسنطینه" واقع در شرق الجزایر برگزار شد. به گفته مسئولان حرکت مجتمع السلم این تعداد محچبه تاکنون در این جشن سابقه نداشته. اولین باری که این چشن در سال ۲۰۰۴ برگزار گردید تنها ۴۸ دختر که تصمیم به انتخاب پوشش اسلامی گرفته بودند مورد بزرگداشت قرار گرفتند.

حرکت های لائیک این پدیده را مورد نکوهش قرار داده و مدعی اند اجبار این دختران از سوی والدین باعث حرکت رو به رشد حجاب در بین دختران نوجوان و جوان شده است.

اما در یک تناقض صریح یکی از مجلات دارای خط سیر لائیک بنام لیبرتی که به زبان فرانسه منتشر می شود حجاب دختران نوجوان را باعث درگیری و عدم سازگاری میان دختران محجبه و مادران بی حجاب دانسته است. این در حالی است که آنها همیشه حجاب دختران را اجباری از سوی خانواده می دانستند!

الجزایر در چند سال اخیر شاهد موج بی سابقه ی محجه شدن دختران و زنان است. همچنین می توان به فروشگاه های عرضه ی حجاب اسلامی نیز اشاره کرد که هم اکنون گسترش آن چشمگیر است. خیابان بن مهیدی واقع در مرکز الجزیره مملو از این فروشگاه ها است.

کارشناسان دلایل زیادی برای این پدیده معرفی می کنند از جمله نقش مثبت شبکه های ماهواره ای اسلامی و همچنین نقش مثبت دعوت اسلامی. همچنین می توان از آزادی نسبی موجود در الجزایر نام برد که برخلاف همسایه اش تونس هیچ مشکلی با دختران و زنان باحجاب ندارد.

به نقل از اسلام آنلاین با تغییر و تصرف اندک