یکشنبه 5 اسفند 1386

من جایی ندارم

کسی دلش برای ابولهب نمی سوزد. البته این طبیعی است. حتی نزدیکترین دوستان او نیز یادشان رفت دفنش کنند. ابولهب پس از شکست مفتضحانه مشرکین در جنگ بدر که در آن شرکت نکرده بود غریب و بی کس مرد و جسدش را پس از چند روز در گوشه ای یافتند...


تلویزیون دانمارک اعلام کرد فیستر گورد کاریکاتوریست توهین کننده به مقام پیامبر بزرگ اسلام برای یافتن جا برای پنهان شدن مشکل دارد.

بر اساس گفته تلویزیون دانمارک هتلی که این کاریکاتوریست تحت حمایت نیروهای امنیتی در آن به سر می برد به دلیل به خطر افتادن امنیت دیگر مسافران مایل به ادامه اقامت وی نیست. 

منبع خبر: الجزیره