چهارشنبه 16 آبان 1386

اجرای نظارت بر سازمان های خیریه بین المللی

 پس از حادثه  دزدیده شدن کودکان سودانی و چادی که توسط یک موسسه فعال در زمینه کمکهای انسانی غربی رخ داد در یک نظر سنجی که در مورد فعالیت این موسسات در کشورهای اسلامی و عربی در سایت الجزیره صورت گرفت تقریبا ۸۴٪ بازدیدکنندگان خواهان اجرای نظارت بیشتری بر این موسسات شدند.

در این حال ۱۶٪ از نظر دهندگان این حادثه را یک حالت خاص دانستند و با پیشنهاد گروه اول مخالفت کردند.

این نظرسنجی به مدت سه روز  از تاریخ ۳ تا ۶ نوامبر جاری انجام گرفت و بیش از ۱۱۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند.

موسسه فرانسوی "آرش دو زو" اقدام به ربودن ۱۰۳ کودک از سودان و چاد نموده بود.