شنبه 5 آبان 1386

۵ سال پس از کشتار مسلمانان در ایالت گجرات

ناریندرا مودی نخست وزیر ایالت

پس از گذشت 5 سال از کشتار 2500 شخص اغلب مسلمان در جنایتی که در ایالت گجرات واقع در جنوب هند رخ داد، تعدادی از تندروهای هندو اعتراف کردند که این جنایت را با مشارکت تعدادی از مسئولین حکومتی ایالت انجام داده اند.

این اعترافات طی سلسله فیلمهایی توسط هفته نامه هندی "تیهیلیکا" در سایت این مجله منتشر شده است.

تندروهای هندو در این اعترافات تعریف می کنند که چگونه صدها مسلمان را زنده زنده تکه تکه کرده اند، همچینن چگونه برخی از قربانیان را زنده زنده در آتش سوزانده اند. حتی بر خی از آنها اعتراف کرده اند که چگونه شکم زنان حامله را دریده اند...

همچنین در برخی از این فیلمها که به دست نویسنده مجله رسیده، نشان داده شد که چگونه تندروهای هندو برای تکه تکه کردن و خفه کردن مسلمانان و انداختن آنها در آتش با هم مسابقه می دهند...

 

"تارون تیچبال" نویسنده این مجله می گوید: "این داستان واقعا وحشتناکی است که باعث می شود از خود بپرسیم ما الان در چه هندی زندگی می کنیم" وی ادامه می دهد: "چیزی که قضیه را وحشتناک تر می کند این است که این اعترافات حاکی از هیچ احساس پشیمانی یا ناراحتی وجدان نیست"!

 

در این جنایت وحشتناک در حدود 2500 نفر که اغلبشان مسلمان بودند توسط تندروهای هندو ذبح و تکه تکه شده و آتش زده شدند. این فاجعه در جنوب هند به سال 2002 میلادی زمانی رخ داد که تعدادی از حجاج هندو در حادثه آتش سوزی قطار جان خود را از دست دادند. متاسفانه درست پس از این حادثه بدون هیچ دلیل و مدرکی مسلمانان به شرکت در این حادثه متهم شدند!

 

همچنینی در این فیلمها "هاریچ بات" سیاستمدار هندوی وابسته به گروه افراطی "باگرانگ دال" که عضو حزب حاکم "باهاراتا جاناتا" نیز هست اعتراف می کند نخست وزیر ایالت "ناریندرا مودی" برای اجرای این جنایت به تندروها چراغ سبز نشان داده است.

وی ادامه می دهد: "مودی به ما گفت: فقط سه روز مهلت دارید تا آنچه می خواهید را انجام دهید و او بیشتر از این به ما مهلت نخواهد داد.

 

منبع: اسلام آن لاین (باکمی تغییر و تصرف)

 

 

این فاجعه تنها بخشی کوچک از آن چیزی است که متاسفانه بارها و بطور مستمر علیه مسلمانان رخ می دهد. چند سال قبل نیز قبل از جدایی اقلیم تیمور شرقی دارای غالبیت مسیحی از اندونزی جنایات بسیار وحشتناکی علیه مسلمانان رخ داد که حتی فیلمبرداری هم شده بود.

 

این دقیقا ما را به یاد کشتارهای عظیمی می اندازد که پس از جدایی پاکستان از هند روی داد. پس از اعلان جدایی پاکستان خیلی از مسلمانان هند توسط برخی گروه های هندو مجبور به مهاجرت شدند و تعداد زیادی نیز طی این مهاجرت بر اثر گرسنگی و خشونت هندوها  از بین رفتند.