دوشنبه 3 بهمن 1384

ای که دستت می رسد کاری بکن

در کشور ایران هر وقت از محرومیت سخن گفته می شود فوراً استانهای مرزی چون هرمزگان و سیستان و بلوچستان‌، کردستان و ... به ذهن همه ما خطور می کند. استانهایی که تعداد زیادی از برادران اهل سنت ما در آنجا زندگی می کنند و خدا نکند مشکلی چون زلزله،‌سیل یا هر پیش آمد دیگری پیش بیاید و آنوقت است که دیگر کسی نیست که آنطوریکه باید و شاید به یاری آنها بشتابد و اگر از کسی هم کمک بخواهند چنین جواب خواهد داد:

 اهل سنت وضعشان کویت است و از امارات و نمی دانم فلان جا میلیون میلیون پول سرازیر آنها می شود و دیگر احتیاجی به کمکهای ما ندارند.

اما کسی نیست بگوید چرا اینهمه وقت اهل سنت مناطق مختلف ایران در فقر زندگی کرده اند و کسی نبوده که به طور شایسته به داد آنها برسد. البته هیچ وقت فراموش نمی کنیم که خداوند رازق و روزی رسان است ولی این به هیچ وجه چیزی را از دوش ما سبک نمی کند.

در این چند روز نیز ما با زلزله قشم روبرو شدیم که متأسفانه تلفات جانی و مالی به همراه داشته.

البته تلفات جانی  آن الحمد لله نسبت به زلزله های دیگر ایران کمتر است ولی به علت فقری که در این منطقه مخصوصا در روستاههای آن وجود دارد باعث شده که خسارت مالی نمود بیشتری پیدا کرده و خانواده های فقیر این مناطق اکنون فقیرتر نیز شوند.

همچنین از گزارشهایی که به دست ما رسیده اینطور بر می آید که با وجود کمکهای امدای هنوز برادران ما به کمکهای بیشتری برای بازگشت به حالت عادی زندگی خویش دارند.

گزارش:

بعد ازگذشت چند روزاز زلزله قشم هنوز آنطور که شایسته وبایسته بوده ازجانب مسئولین به زلزله زدگان رسیدگی نشده ومردم زلزله زده از این امر شاکیند؛که اگر هم کمکی رسیده از جانب مردم می باشد نه مسئولین دولتی.با اینحال استاندار هرمزگان نیاز به کمکهای غیر استانی را رد نمود.کسانی که از منطقه زلزله زده بازدید وبا مردم زلزله زده دیدار نموده اند می گویند: مردم حتی از نوع توزیع چادر که بر عهده هلال احمر بوده گله داشته اند
در روستای صد درصد تخریب شده کورزین با وجود 240خانوار صد چادر بیشتر توزیع نشده واین امر اعتراض مردم را در بر داشته است.کوتاهی در امر توزیع چادرها در روستای توریان تاجایی بوده که شب اول زلزله، زنی وضع حمل نموده وچادری نبوده بلکه چند زن دور اورا میگیرند و اورا ستر می کنند تا زن زایمان نماید.لازم به ذکر است روز بعد که یک چادر آورده اند ،گفته اند این متعلق به پایگاه است که جوانان منطقه با اعتراض و پافشاری آن چادر را برای این خانواده که زایمان نمودهآورده اند .اما جا دارد ازنیروی انتظامی که خصوصاً شبها مانع ورود افراد متفرقه به منطقه زلزله زده می شوند تا سرقتی صورت نگیرد وامنیت لازم برقرار باشد، تشکر نمود.هنوز دو نفر در روستای زیرونگ مفقودند واثری از آنها نیست وبه احتمال زیا زیر آوار محبوسند. همچنین دوشنبه شب چند سارق که برای سرقت به یکی از روستاها رفته بودند دستگیرشدند. 7روستا صد درصد تخریب شده اند وبقیه روستاهای زلزله زده بین 30 تا 40 در صد تخریب شده اند.

در این زلزله مساجد نیز آسیبهایی دیده اند. پس لرزه ها حتی تا چهارشنبه این هفته با ریشترهای5/5 ریشتر نیز ادامه داشته وموجی از نگرانی وجود دارد.

همچنین قابل ذکراست که علمای اهل سنت نقش فعالی را در کمک رسانیها و سازماندهی کمکهای مردمی داشته اند.

لذا ما از تمامی برادران در هر کجای دنیا خواهانیم که در حد توان کمکهای نقدی خویش را به شماره حسابهای زیر که متعلق به انجمنهای خیریه اهل سنت منطقه می باشد واریز نموده تا ان شاء الله از اجر آن      بی نصیب نگردیم:

1.      بانک ملی – شعبه مرکزی قشم-  حساب جاری به شماره 3773- به نام انجمن خیریه محسنین قشم

2.      بانک صادرات- شعبه درگهان- حساب جاری به شماره 1266-  به نام انجمن خیریه انفاق درگهان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زلزله و وظیفه ما در قبال آن

عکسهای زلزله